Denna hemsida raderades och har sedan återskapats så att personer fortsättningsvis kan ta del av informationen här. Det är osäkert vad som hänt med FLF, landsbygdshandelns främjande.

Välkommen till FLF

FLF, landsbygdshandelns främjande, är en organisation som värnar landsbygdshandeln och service på landsbygden.  

 

Bakom FLF står:

Axfood Närlivs, ICA, KF och SSLF.

 

 

 

Broschyrer


Fyra nya FLF broschyrer finns nu framtagna i dels tryckt form och dels som sk PDF filer. Du kan själv ladda ner PDF versionen på denna sida. Klicka på berörd broschyr i nedan. Det finns 5 olika PDF versioner, dels en av varje av de 4 olika samt en PDF fil innehållande alla 4 i en och samma fil.

 

FLF
Lantbygdshandelns Främjande

Service på landet är inte bara en fråga om att vi ska ha någonstans att köpa tidningen på semestern. Det handlar om att det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden och att med god service locka till nyinflyttning. Det är det här FLF arbetar för.

 

 

FLF hjälper dig bli en ännu duktigare handlare.

Har du nyligen övertagit en butik utan att ha så mycket erfarenhet av butiksarbete eller har du drivit butik i några år och behöver lägga om rutiner för att bli mer lönsam?
Oavsett vilket kan FLF och programmet Affär på landet hjälpa dig. De butiker som ingått i programmet har betydligt ökat sin bruttovinst och förmåga att överleva.

     

 

 

 
Affär på landet

Affär på landet är ett landsomfattande kompetens- och utvecklingsprogram för att stödja landsbygdsbutikerna. På många orter saknas kundunderlag för att ha en butik, och det är framför allt i dessa fall man måste hitta nya vägar för samarbete och kompletterande service.
Affär på landet är utarbetat av FLF i samarbete med och på uppdrag av Konsumentverket. Programmet riktar sig till den sista butiken på orten och är en hjälp till självhjälp för bättre lönsamhet. Det har genomförts i 365 butiker (december 2006).

 

 

Länsstyrelse/regionförbund och kommuner

Att upprätthålla kommunal service på landsbygden är en förutsättning för att människor ska kunna bo kvar.
Länsstyrelse och kommuner spelar en avgörande roll i arbetet med att hitta nya
vägar till samarbete och har initierat en rad utvecklingsprojekt. Affär på landet, Sveriges enda landsomfattande utvecklingsprogram för lokala handlare, är ett av dem. Det ger unika fördelar som överblick och möjligheter att dra nytta av lärdomar från redan genomförda projekt.

   

 

 

     Alla 4 broschyrerna i en och samma PDF fil.

 

Tillgänglighet
 
På Tillgänglighetsdatabasen finns detaljerad information om tillgänglighet till besöksmål, butiker och offentliga lokaler. Informationen finns samlad här för att ni som besökare i förväg ska ha möjlighet att bilda er en uppfattning om tillgängligheten till de platser ni vill besöka.

FLF, föreningen landsbygdshandelns främjande, arbetar med landsbygdsbutiker och hjälper dem att inventera butiken och göra åtgärdsplaner för att förbättra tillgängligheten för alla er kunder. Här kan du som besökare läsa om varje butik och dess tillgänglighet.
 
De län som är understrukna i listan visar de butiker som gått igenom inventering och i många fall även åtgärdat de problem som funnits.
 
 
 

Aktuella nyheter

Spännande i Alsen
Allmänna nyheter
2009-01-22
Byalaget i Alsen visar att en negativ utveckling kan vändas till motsatsen. Efter att länge ha varit utan både affär och bensinmack blir det nu nyinvigning i februari. Då öppnas både lanthandel, bensinförsäljning via automatstation och dessutom kor
Läs mera...


Mackar kan uteslutas
Allmänna nyheter
2009-01-21
Torsby Drivmedelskedjan Bymacken får köpa billigare bränsle. Leverantören Såifa sänker priset efter att mackar i Nordvärmland skaffat egen leverantör. Nu riskerar de fråntas medlemskapet.
Läs mera...

Bensinstationer i norr tackar nej till Bymacken
Allmänna nyheter
2009-01-21
Tre månader efter att drivmedelskedjan Bymacken startades råder det delade meningar om konceptet. Ett tiotal har gått med – de flesta är nöjda. I norr dissar man kedjan – skaffar egen leverantör.
Läs mera...

Mackdöden trotsas i Alsen
Allmänna nyheter
2009-01-20
Mitt under brinnande finanskris och varselvåg trotsas mack– och butiksdöden i Alsen.
Läs mera...

Nu öppnar lanthandeln i Kalvsvik igen.
Allmänna nyheter
2009-01-13
Lanthandeln har haft problem med höga kostnader för de varor som man köpt in. Men nu går Börjes i Tingsryd in och levererar varor från sitt lager. Det öppnar nya möjligheter för lanthandeln i Kalvsvik, två mil söder om Växjö.
Läs mera...

Se äldre Aktuella nyheter...